1. 3. 2016

Komuniké ze zasedání Odvolací komise FAČR z 1. 3. 2016

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 1. 3. 2016 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 108/10/2015: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru OFS Praha-západ ze dne 15. 10. 2015 na základě návrhu Amatérského fotbalového klubu Horoměřice OK FAČR jednání odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 115/12/2015: Ve věci odvolání klubu SK Sokol Kytín proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 3. 12. 2015, č. j. 126/2015 – 16/2, vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí odvolání a řízení zastavila.

OK 117/12/2015: Ve věci odvolání klubu FC Trnavan Rožďalovice proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu  ze dne 3. 12. 2015, č. j. 126/2015 – 16/2, vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí odvolání a řízení zastavila.

OK 119/12/2015: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru OFS Prostějov ze dne 27. 11. 2015 o odvolání proti rozhodnutí DK OFS Prostějov ze dne 4. 11. 2015 na základě návrhu TJ Sokol Přemyslovice, rozhodla OK FAČR tak, že návrh zamítla jako nedůvodný.

OK 121/01/2016: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru OFS Brno - venkov ze dne 27. 11. 2015 o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise OFS Brno-venkov sp. zn. DR2015014130 ze dne 16. 11. 2015 na základě návrhu pana Petra Fábryho rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí VV OFS Brno – venkov ze dne 27. 11. 2015 zrušila a znovu rozhodla tak, že hráč Petr Fábry byl shledán vinným ze spáchání disciplinárního přečinu podvodu dle § 53 odst. 1 Disciplinárního řádu v jednočinném souběhu s disciplinárním přečinem maření činnosti orgánu dle § 61 písm c) Disciplinárního řádu za což se mu ukládá úhrnný disciplinární trest zastavení závodní činnosti na 3 měsíce nepodmíněně. Dle § 23 odst. 8 Disciplinárního řádu je tento trest rozdělen na období od 21. 10. 2015 do 20. 11. 2015 a od 15. 3. 2016 do 14. 5. 2016, aby byl vykonán v soutěžním období.

OK 122/01/2016: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru OFS Břeclav ze dne 19. 11. 2015, č.j. 11/2015/VV-Kostice,  o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise OFS Břeclav, č.j. 11-P_2015 ze dne 29. 10. 2015 na základě návrhu TJ Sokol Kostice tak, že návrh zamítla jako nedůvodný.

OK 123/01/2016: Ve věci odvolání TJ Sokol Prosečné proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu ze dne 3. 12. 2015, č. j. 126/2015 – 16/2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla jako opožděné.