29. 11. 2021

Komuniké ze zasedání mimořádného VV FAČR ze dne 29. 11. 2021

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky (VV FAČR), pod vedením předsedy Petra Fouska, přijal na svém mimořádném zasedání dne 29. listopadu 2021 následující závěry:

VV FAČR vzal na vědomí souhrnnou prezentaci a právní i ekonomické posouzení v otázce řešení problematiky finančních závazků spojených s pozemky a Stadionem Evžena Rošického.

VV FAČR se bude celé záležitosti věnovat na svém dalším zasedání.