12. 5. 2015

Komuniké ze zasedání Komise pro činnost zprostředkovatelů dne 7. 5. 2015

Komise pro činnost zprostředkovatelů (dále „komise“) zasedala dne 7. 5. 2015 v následujícím složení: 
JUDr. Jan Pauly – předseda komise 
Mgr. Ondřej Zvára – člen komise 
Martin Říha – člen komise 
Mgr. Kristýna Loužilová – sekretář komise 
Pavel Paska – předseda Asociace fotbalových agentů. 

1. Předseda komise zahájil jednání. 
2. Zúčastněný Pavel Paska kvitoval vzájemnou spolupráci mezi Komisí pro činnost zprostředkovatelů a Asociací fotbalových agentů. 
3. Komise zadala změnu elektronického systému tak, aby byl přizpůsoben Zprostředkovatelskému řádu. 
4. Komise zadala úkol zveřejnit seznam registrovaných zprostředkovatelů na webových stránkách Fotbalové asociace České republiky. 
5. Komise zaujala stanovisko k možnosti registrace zprostředkovatelů, jež nejsou státními příslušníky zemí EU/EHP, a to takové, že v souladu se zněním § 4 odst. 2 písm. c) Zprostředkovatelského řádu tyto osoby nemohou být registrovány. 
6. Komise stanovila termín konání zkoušek zprostředkovatelů na 19. 6. 2015 a současně rozhodla, že zkoušku lze vykonat v českém či anglickém jazyce. 
7. Komise rozhodla, že bude zrušen přístup do systému všem neregistrovaným zprostředkovatelům. 
8. Komise zadala aktualizaci přístupu do databáze zprostředkovatelů pro profesionální kluby. 
9. Komise zadala vypracování prohlášení zprostředkovatele v anglickém jazyce pro účely registrace zahraničních zprostředkovatelů.