2. 6. 2016

Komuniké ze zasedání Komise pro činnost zprostředkovatelů dne 30. 5. 2016

Komise pro činnost zprostředkovatelů (dále „komise“) zasedala dne 30. 5. 2016 v následujícím složení:

JUDr. Jan Pauly – předseda komise

Mgr. Ondřej Zvára – člen komise

Mgr. Martin Říha – člen komise

Mgr. Kristýna Loužilová – sekretář komise

 

1. Komise přijala podle § 16 odst. 2 písm. a) Zprostředkovatelského řádu opatření ve formě napomenutí registrovaného zprostředkovatele FAČR Ing. Pavla Zíky (RZ005), a to za porušení § 13 odst. 8 písm. b) Zprostředkovatelského řádu. 

2. Komise stanovila termín konání zkoušky zprostředkovatelů na den 10. 6. 2016.

3. Komise projednala  novelizační balík předpisů FAČR a jeho konsekvence na činnost registrovaných zprostředkovatelů FAČR.