13. 4. 2016

Komuniké ze zasedání Komise pro činnost zprostředkovatelů dne 12. 4. 2016

Komise pro činnost zprostředkovatelů (dále „komise“) zasedala dne 12. 4. 2016 v následujícím složení:

JUDr. Jan Pauly – předseda komise

Mgr. Ondřej Zvára – člen komise

Mgr. Martin Říha – člen komise

Mgr. Kristýna Loužilová – sekretář komise

 

  1. Komise připraví návrh novelizace Zprostředkovatelského řádu FAČR.
  2. Komise stanovila termín konání zkoušky zprostředkovatelů na den 18. 4. 2016.
  3. Komise připraví zadání změny interního elektronického systému FAČR.