3. 8. 2016

Komuniké ze zasedání Etické komise konaného dne 2. 8. 2016

Etická komise (EK) se sešla na svém prvém zasedání dne 2. 8. 2016 v následujícím složení: 

doc. JUDr. Jan  Pauly, CSc. – předseda EK
Zdeněk Grygera - člen EK
Mgr. Martin Kristýn - člen EK
Mgr. Monika Mlíčková - člen EK
JUDr. Jan Nemanský – člen EK
Mgr. Dušan Sedláček - člen EK
Mgr. Kristýna Loužilová – sekretář EK

Omluven:
JUDr. Jan Kybic, Ph.D. – člen EK

Zasedání komise se dále zúčastnili:
Mgr. Richard Baček – předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace
JUDr. Jan Pauly – ředitel legislativně právního oddělení

Průběh jednání:

1. Jednání zahájil předseda EK. 

2. Na žádost předsedy EK předseda Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace podal zevrubnou zprávu o činnosti Disciplinární komise pro I a II. ligu, a to se zvláštním zaměřením na případy, které bude EK v rámci své působnosti rozhodovat.

3. Na návrh předsedy EK byl členy EK jednomyslně zvolen jejím místopředsedou JUDr. Jan Nemanský.

4. Předseda EK seznámil její členy s obsahem agendy EK.

5. Ředitel legislativně právního oddělení přivítal členy EK jménem FAČR a seznámil je se standardy komunikace mezi oddělením a rozhodovacími komisemi.