1. 2. 2022

Komuniké ze zasedání Etické komise FAČR ze dne 31. 1. 2022

Etická komise FAČR na svém zasedání dne 31. 1. 2022 přijala následující závěry:

  • disciplinární řízení EK 12/21 vedené s panem Tomášem Linhartem (ID FAČR: 74110953) bylo zastaveno, protože nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž bylo vedeno;
  • zahajuje se řízení EK 4/22 s panem Davidem Bejdákem (ID FAČR: 75021116) pro podezření ze spáchání disciplinárních přečinů úplatkářství a narušení regulérnosti soutěže.

Další disciplinární řízení, která nebyla dosud rozhodnuta buď rozhodnutím o vině, nebo zastavením, jsou dále vedena a Etická komise postupuje tak, aby řízení bez průtahů směřovalo k rozhodnutí věci.