30. 3. 2022

Komuniké ze zasedání Etické komise FAČR ze dne 30. 3. 2022

Etická komise FAČR přijala následující rozhodnutí:

  • Etická komise došla k závěru, že pan Zdeněk Vaňkát (ID FAČR: 76111130) spáchal disciplinární přečin narušení regulérnosti soutěže tím, že dne 28. 9. 2019 po předchozí schůzce s panem Romanem Rogozem ovlivnil z pozice asistenta rozhodčího utkání Fortuna: Národní ligy FC Slavoj Vyšehrad – FK Varnsdorf hrané dne 28. 9. 2019 v Praze. Za spáchání tohoto disciplinárního přečinu uložila Etická komise panu Zdeňku Vaňkátovi v souladu s §28 DŘ disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu dvou let a v souladu s §20 DŘ peněžitý trest ve výši 25.000 Kč.
  • disciplinární řízení EK 29/21 vedené s panem Jakubem Hrabovským (ID FAČR: 88040038) bylo zastaveno, protože nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž bylo vedeno;
  • zahajuje se řízení EK 7/22 s panem Vratislavem Mynářem (ID FAČR: 67060539) pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu narušení regulérnosti soutěže.

Dále si Etická komise pozvala k podání vysvětlení několik dalších osob, přičemž tyto osoby vyslechne jako svědky v již vedených řízeních.