10. 6. 2022

Komuniké ze zasedání Etické komise FAČR ze dne 3. 6. 2022

Etická komise na svém zasedání dne 3. 6. 2022 rozhodla ve věci disciplinárního řízení:

  • EK 24/21 vedeného s panem Petrem Hockem tak, že řízení zastavila.
  • EK 4/22 vedeného s panem Davidem Bejdákem tak, že Davida Bejdáka za dva skutky spočívající ve snaze ovlivnit utkání prostřednictvím pana Denise Laňky potrestala zákazem všech aktivit spojených s FAČR na dva roky a peněžitou pokutou ve výši 15 000 Kč.
  • EK 11/22 vedeného s panem Karlem Hrubešem tak, že Karlu Hrubešovi za pokus o ovlivnění utkání Pražského přeboru Vyšehrad B – Hostivař prostřednictvím Romana Rogoze uložila trest zákazu všech aktivit spojených s FAČR na jeden rok a peněžitou pokutou ve výši 10 000 Kč.
  • EK 13/22 vedeného s panem Markem Vintrem tak, že Marku Vintrovi za dva skutky spočívající v přímé účasti na podvodném sázení na žluté karty, které proběhlo na popud pana Lukáše Hály, uložila trest zákazu všech aktivit spojených s FAČR na 18 měsíců a peněžitou pokutu ve výši 10 000 Kč.

Všechna rozhodnutí jsou v souladu s Disciplinárním řádem zveřejněna na Úřední desce FAČR.