6. 10. 2021

Komuniké ze zasedání Etické komise dne 23. 9. 2021

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 23. 9. 2021, rozhodla Etická komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

EK 5/2021: Ve věci disciplinárního řízení zahájeného s panem Karolem Kiselem (ID FAČR: 77030876) pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu porušení zprostředkovatelského řádu podle §69b odst. 1 písm. a) Disciplinárního řádu FAČR tak, že byl pan Karol Kisel potrestán disciplinárním trestem peněžité pokuty ve výši 3 000 Kč.

EK 7/2021: Ve věci disciplinárního řízení zahájeného s členským klubem 1. FK Příbram, a.s. (ID FAČR: 20B0631) pro podezření ze spáchání disciplinárního přečinu maření výkonu rozhodnutí podle §60 odst. 2 Disciplinárního řádu FAČR tak, že členský klub potrestala disciplinárním trestem odebrání 3 soutěžních bodů společně s disciplinárním trestem peněžité pokuty ve výši 25 000 Kč.

EK 8/2021: Ve věci disciplinárního řízení zahájeného s členskými kluby, které neuhradily sběrné faktury ani v dodatečné lhůtě stanovené Etickou komisí tak, že došlo ke spáchání disciplinárního přečinu neuhrazení splatných dluhů podle §60a odst. 1 Disciplinárního řádu FAČR a všechny kluby, které se takto provinily, byly potrestány disciplinárním trestem peněžité pokuty ve výši 10 % z dlužné částky, nejméně však ve výši 100 Kč.

Proti výše uvedeným rozhodnutím je přípustné odvolání.

 

Etická komise dále zahájila řízení:

EK 9/2021: Ve věci neuhrazení splatných dluhů (sběrných faktur) podle §60a odst. 1 Disciplinárního řádu FAČR s tím, že dotčené členské kluby byly vyzvány ke splnění s dodatečnou lhůtou do 17. 10. 2021.

EK 10/2021: Ve věci neuhrazení splatných dluhů (odstupného za tzv. volné přestupy) podle §60a odst. 4 Disciplinárního řádu FAČR s tím, že dotčené členské kluby byly vyzvány ke splnění s dodatečnou lhůtou do 17. 10. 2021.

 

Vše výše uvedené bylo v souladu s Disciplinárním řádem FAČR též zveřejněno na Úřední desce v sekci Etická komise.