17. 3. 2015

Komuniké ze zasedání AK FAČR dne 20. 2. 2015

Arbitrážní komise projednala na zasedání dne 20. 2. 2015 následující případy:

AK 56/10 a 57/10 navrhovatel FK Viktoria Žižkov a.s. proti odpůrci FC Baník Ostrava a.s. 
Arbitrážní komise odročila jednání na žádost právního zástupce odpůrce JUDr. Tomáše Sokola na 16.3.2015 s tím, že na tento termín zasedání arbitrážní komise bude vzhledem ke složitosti a závažnosti tohoto případu nařízen pouze tento případ 
AK vzala na vědomí odmítnutí dovolání rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 4.2.2015 čj. 28 Cdo 3009/2013-85 ve věci FK Viktoria Žižkov a.s. vs. FAČR 

AK 69/13 navrhovatel Miroslav Hajčík proti odpůrci Sportovní klub SULKO Zábřeh (spolek) 
Arbitrážní komise z důvodu zpětvzetí odvolání řízení zastavuje

AK 78/13 navrhovatel Vojtěch Štěpán proti odpůrci FC Hradec Králové a.s. 
Arbitrážní komise částečně mění rozhodnutí vydané v I. instanci 

Arbitrážní komise vzala na vědomí stav agendy vykonávacích řízení včetně případuzastavení výkonu rozhodnutí ve věci oprávněných Vernera Ličky a Mario Ličky proti povinnému FC Baník Ostrava a.s. ( AK 70/12, AK 71/12 ) 

Arbitrážní komise se zabývala připravovanými změnami předpisů FAČR a přípravou valné hromady FAČR, projednala otázky sjednocování přiznávání nákladů řízení ve sporech a vzala na vědomí zahájení soudního sporu ve věci AK 34/13 Pavel Vandas vs Marek Suchý