17. 3. 2015

Komuniké ze zasedání AK FAČR dne 16. 3. 2015

Arbitrážní komise projednala na zasedání dne 16. 3. 2015 následující případ:

AK 56/10 a 57/10 
navrhovatel FK Viktoria Žižkov a.s. proti odpůrci FC Baník Ostrava a.s. 

Arbitrážní komise po jednání dne 16.3.2015 za přítomnosti obou účastníků po opakovaném neúspěšném pokusu o smír mezi účastníky rozhodla takto: 

I. Rozhodnutí Arbitrážní komise Českomoravského fotbalového svazu, o.s. , ze dne 10.12.2010 pod č.j. AK 56/10, AK 57/10 v I. instanci se mění ve věci samé tak, že odpůrce je povinen zaplatit navrhovateli celkem částku 8.404.600,-Kč , a to do 15-ti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. 

II. Rozhodnutí Arbitrážní komise Českomoravského fotbalového svazu, o.s. , ze dne 10.12.2010 pod č.j. AK 56/10, AK 57/10 ve výrocích o nákladech řízení se potvrzují. 

III. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů odvolacího arbitrážního řízení. 

K tomuto rozhodnutí bylo podáno stručné odůvodnění s tím, že podrobné odůvodnění bude obsaženo v písemném vyhotovení.