13. 3. 2023

Komuniké ze 7. zasedání Regionální komise FAČR z 13. března 2023 v Dříteči

 • Jednání se zúčastnil předseda FAČR pan Petr Fousek.
  • informoval o průběhu VH v regionech a informoval o záměru svolat aktiv s vedením OFS v Čechách i na Moravě
  • na květen se plánuje setkání zástupců komor s prodiskutováním červnové VH FAČR
  • informoval o smlouvě mezi FAČR a LFA.
 • Vystoupili místopředsedové FAČR:
  • Jiří Šidliák informoval o přípravě úpravy Stanov FAČR
  • Jan Richter připomněl, že se stále hledá ideální využití areálu Strahov
 • Generální sekretář FAČR Michal Valtr informoval o průběžné personální obměně FAČR a nové směrnici s nakládáním majetku FAČR.
 • Ekonomické informace:
  • předseda FAČR Petr Fousek podal informace o úspěšných jednáních jednání s NSA, o programu Můj klub. Předseda NSA Ondřej Šebek byl přizván na jednání VV FAČR
  • finanční ředitel FAČR Michal Šembera seznámil s přehledem žádostí a alokací NSA 2023, s finanční podporou KFS a OFS v roce 2023, procesem žádostí pro rok 2023 a metodikou výpočtu
 • Technický ředitel Zdeněk Psotka informoval o žákovské pohárové soutěži Planeo Cup.
 • Obšírně byla diskutována připravovaná reorganizace soutěží.
 • Diskutován byl návrh na dělení finanční podpory pro kraje a okresy, možnost navýšení členských příspěvků.
 • Člen představenstva Tomáš Neumann informoval o činnosti STES.
 • Otakar Mestek informoval o akcích připravovaných v rámci Grassroots projektů (příští Galavečer se uskuteční 6. ledna 2024 ve Zlíně).
Náš fotbal živě Vratislavice