5. 9. 2017

Komuniké ze 43. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR dne 5. 9. 2017

V Praze se sešel na svém řádném jednání Výkonnný výbor FAČR.

VV FAČR bere na vědomí informace státní reprezentace

a)     VV FAČR bere na vědomí výsledky reprezentačního týmu v kvalifikaci MS proti Německu a Severnímu Irsku.
b)     VV FAČR bere na vědomí výsledek reprezentačního týmu U-21 v přátelském utkání proti Turecku i informace o probíhající přípravě U21 na startující kvalifikaci EURO 2019.
c)     VV FAČR schvaluje prémiový řád U-21 pro kvalifikaci 2017/18 dle předloženého materiálu.
d)     VV FAČR bere na vědomí výsledky mládežnických reprezentačních výběrů.

VV FAČR bere na vědomí informace UEFA a FIFA za období 27. 6. 2017- 5. 9. 2017

a)     VV FAČR bere na vědomí přijetí Hodnotící zprávy z inspekce UEFA ke Konvenci rozhodčích.
b)     VV FAČR bere na vědomí informaci o Mimořádném kongresu UEFA, který proběhne 20.9.2017 v Ženevě.

VV FAČR bere na vědomí informace o finanční situaci FAČR a STES.

VV FAČR schvaluje dělení dotací klubům – Program V dle předloženého písemného materiálu.

VV FAČR schvaluje aktualizaci rozpočtu na rok 2017 dle předloženého materiálu.

VV FAČR neschvaluje vyplácení postupového bonusu pro dva postupující týmy ze 3. ligy do FNL v celkový výši 2 mil. Kč ze STES, a.s.

VV FAČR schvaluje novelizaci Disciplinárního řádu FAČR s účinností od 6.9.2017 – úprava dočasného vyloučení - § 46 doplněn o nový odstavec č. 3, který zní: „Ustanovení odstavce 1 se nepoužije v případě hráče, který byl v jednom utkání podruhé napomenut žlutou kartou, je-li utkání hráno v rámci soutěže, u níž rozpis soutěže obsahuje ustanovení, na jehož základě se použije pravidlo o dočasném vyloučení hráče ve smyslu Pravidel fotbalu.“ a ukládá seznámit s novelizací DŘ FAČR patřičné subjekty.

VV FAČR schvaluje novelizaci Řádu rozhodčích a delegátů s účinností od 6. 9. 2017 dle předloženého materiálu a ukládá seznámit s novelizací Řádu rozhodčích a delegátů FAČR patřičné subjekty.

VV FAČR schvaluje poskytování pozvánek a vstupenek zástupcům LFA na sportovní a společenské akce pořádané FAČR.

VV FAČR bere na vědomí zprávu STK, schvaluje a jmenuje STK ŽF dle předloženého materiálu.

VV FAČR bere na vědomí předloženou zprávu RKK FAČR č.1 (30) 2017 o kontrole plnění usnesení VH FAČR (členské příspěvky) a ukládá realizovat ve zprávách uvedená doporučení.

VV FAČR bere na vědomí poskytnuté informace týkající se mladého fotbalu.

VV FAČR schvaluje dar ve výši 200 000,-Kč ve prospěch pozůstalého syna zesnulé zaměstnankyně FAČR, pí. Lenky Civínové.

VV FAČR bere na vědomí informace o úmrtí významných osob historie českého fotbalu, jmenovitě Rudolfa Bati a Rudolfa Kocka.

VV FAČR schválil dle přiloženého písemného materiálu změny v členství klubů FAČR:

A) Zrušení registrace člena FAČR (zánik klubu) na návrh OFS dle čl. 13 odst. 14 Stanov FAČR:

- 4130221: Tělovýchovná jednota Sokol Šindelová (OFS Sokolov)
- 20C0041: Meteor Hřebečníky (OFS Rakovník)

B) Změna názvu klubu:

- 2080391: TJ Sokol Opolany, z.s. na Cidlinská FA, z.s.
- 2040511: Tělovýchovná jednota FC Tuchoraz na FC Tuchoraz z.s.
- 3220531: FJ SRK Železná Ruda o.s. na FJ SRK Železná Ruda, spolek
- 6240271: Tělovýchovná jednota Sokol Krumvíř na SK Krumvíř, z.s.
- 3270241: TJ Staré Sedliště na Tělovýchovná jednota STARÉ SEDLIŠTĚ z. s.
- 7150371: Tělovýchovná jednota TATRAN Písařov na TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek
- 7230291: Tělovýchovná jednota Start Lipta Liptál na Fotbalový klub Liptál, z.s.
- 3270331: Tělovýchovná jednota Sokol Trpísty na TJ Sokol Trpísty, z.s.
- 7230351: Tělovýchovná jednota Police na Tělovýchovná jednota Police – spolek
- 7220011: FC Babice na Fotbalový klub FC Babice z. s.
- 5120221: TJ Fotbalový klub ŽBS Železný Brod na FK Železný Brod, z.s.
- 1060101: ČZU Praha na TJ ČZU Praha z.s.
- 7120601: Tělovýchovná jednota Sokol Velký Újezd na TJ Sokol Velký Újezd, z.s.
- 3130261: Tělovýchovná jednota Sokol Horní Pěna na SK Horní Pěna, z.s.
- 2080621: Tělovýchovná jednota Sokol Všechlapy na TJ Sokol Všechlapy, z.s.
- 7150371: Tělovýchovná jednota TATRAN Písařov na TJ TATRAN PÍSAŘOV, spolek
- 7220601: ČSK Uherský Brod na Český sportovní klub Uherský Brod, spolek
- 2080451: Tělovýchovná jednota Předhradí, o.s. na Tělovýchovná jednota Předhradí, z.s.
- 7210521: Tělovýchovná jednota Zdounky,o.s. na Tělovýchovná jednota Zdounky, z.s.

C) Přestup dle §28/3b PŘ FAČR

- Žiga Ondrej, ID 72100103 do Tělovýchovná jednota Skorošice, spolek, ID 7110151

D) Storno přestupu dle §28/3b PŘ FAČR

- Šifta Marek, ID 99021091 do Tělovýchovná jednota Křinec o.s., ID 2080251
- Chlup Daniel, ID 97010699 do RAFK, z.s., ID 6230461
- Haužvicová Pavla, ID 01091431 do FC Hradec Králové, a.s., ID 5210101
- Břeň Milan, ID 94120011 do TJ Žitenice, z.s., ID 4230771
- Netík Nikolas, ID 03090969 do SK Dolní Bojanovice, z.s.

E) Přijetí nového člena FAČR

- SK Podluží z.s.