2. 6. 2017

Komuniké ze 41. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR dne 2. 6. 2017

Bezprostředně po ukončení 19. ŘVH FAČR se členové výkonného výboru FAČR sešli v Praze k řádnému zasedání VV FAČR.

VV FAČR bere na vědomí přednesené informace členů VV FAČR po neúspěšné 19. ŘVH FAČR.

VV FAČR schvaluje zaslání žádosti na UEFA o splátku za TV práva STES v částce 2 mil. EUR s 2% úrokem.

VV FAČR bere na vědomí určení kompetencí k jednání na MŠMT, s Vládou ČR i sportovními svazy.

VV FAČR schvaluje určení kompetencí k finančním i personálním úpravám na FAČR.