20. 5. 2016

Komuniké ze 30. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR dne 20. 5. 2016

Výkonný výbor FAČR zasedal v pátek 20. 5. 2016 v Brně.

VV FAČR schválil Novelizační balík předpisů FAČR

VV FAČR schválil klíč k dělení finančních prostředků pro OFS na rok 2016

VV FAČR schválil memorandum o spolupráci mezi FAČR a Hospodářskou komorou ČR

VV FAČR schválil memorandum o spolupráci mezi FAČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR

VV FAČR schválil navrhovanou změnu organizační struktury sekretariátu FAČR

VV FAČR schválil změny v členství klubů FAČR

VV FAČR podle § 21 Disciplinárního řádu rozhodl o vyloučení pana Marka Pilného a pana Jiřího Jecha za zvlášť hrubé porušení členských povinností člena FAČR

VV FAČR pověřil předsedu Miroslava Peltu jednáním s kandidátem na předsedu komise rozhodčích Michalem Listkiewiczem

VV FAČR schválil změny v členství klubů FAČR

A. Výkonný výbor FAČR přijímá za člena FAČR:
- TJ Baník Šardice z.s.
- 1. Oddíl Mládežnické Kopané, z.s.
- Fotbalový klub Slavoj Třebenice z.s.
- AFK Prostějov City 2016 s.r.o.

B. Výkonný výbor FAČR se změnou názvu níže uvedených klubů:
- Tělovýchovná jednota Družba Bukovany na SK Družba Bukovany z.s.
- TJ Habrovany, o.s. na TJ Habrovany, spolek
- Tělovýchovná jednota SOKOL Ruprechtice na Tělovýchovná jednota Sokol Ruprechtice, z.s.
- Tělovýchovná jednota Myslibořice na TJ Myslibořice z.s.
- Tělovýchovná jednota Sokol Postupice na TJ Sokol Postupice z.s.
- FK Pertoltice p. Ral. na FK Pertoltice z.s.
- Tělovýchovná jednota Horní Kounice na TJ Horní Kounice, z.s.
- Tělovýchovná jednota Jíloviště na Tělovýchovná jednota Jíloviště, spolek
- Tělovýchovná jednota  Střeň, o. s. na TJ Střeň, z.s.
- Tělovýchovná jednota Dynamo Drnholec na TJ Dynamo Drnholec, z.s.
- Tělovýchovná jednota Slavoj Velký Valtinov o.s. na TJ Slavoj Velký Valtinov, z.s.
- Tělovýchovná jednota Zádveřice na TJ Zádveřice, z.s.
- Tělovýchovná jednota Rybníky na SK Rybníky, z.s.
- FC Rapotice na Fotbalový Club Rapotice, z.s.
- Tělovýchovná jednota Sokol Mostkovice na TJ Sokol Mostkovice, z. s.
- TJ Rasošky – Josefov na TJ Rasošky, z.s.
- SFK Target Břestek na SFK Břestek z.s.

C. Návrh Výkonnému výboru FAČR o zrušení následujících klubů, na základě návrhu legislativně právního oddělení, z důvodu nezřízení hlavního administrátora klubu v dodatečně poskytnuté lhůtě:
- 4210641 Sport areál Děčín s.r.o.

1. V souladu s článkem 14 odst. 2 Stanov FAČR rozhodl Výkonný výbor FAČR o udělení výjimky k převodu práv a povinností u následujících členů Asociace:
a) Z klubu FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ z.s. na klub FC Olympia Hradec Králové a.s.
-  Převod všech soutěží
b) Z klubu ASK Lovosice na klub FK Litoměřicko, z.s. a to v následujícím rozsahu :
- A muži

2. V souvislosti s rozhodnutím o převodu práv a povinností podle odstavce 1 rozhodl Výkonný výbor FAČR dále o tom, že v případě, že některý z hráčů, k jehož přestupu došlo v souladu s odst. 1, využije svého práva k přestupu bez souhlasu mateřského klubu podle čl. 7 odst. 4 Přestupního řádu, náleží výše stanoveného odstupného nabývajícímu klubu.

3. V souladu s článkem 16 odst. 6 písm. g Stanov FAČR Výkonný výbor FAČR rozhodl  o sloučení klubů TJ Sokol Pokratice – Litoměřice na klub FK Litoměřicko, z.s.

4. Výkonný výbor FAČR přijímá za člena FAČR:
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie Olomouckého kraje
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie Pardubického kraje
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie Moravskoslezského kraje
- Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie kraje Vysočina
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje
- Nadační fond Regionální fotbalové akademie Plzeňského kraje