3. 3. 2015

Komuniké ze 17. řádného zasedání Výkonného výboru FAČR

V Praze se sešel na svém pravidelném zasedání Výkonný výbor FAČR.

VV FAČR vzal na vědomí informace o reprezentačním „A“ týmu s důrazem na přípravu a utkání kvalifikace ME ČR – Lotyšsko (28. 3.) a přípravné utkání Slovensko – ČR (31. 3.) 

VV FAČR vzal na vědomí informace o přípravě mistrovství Evropy U21 v ČR, přípravných zápasech proti Anglii a Portugalsku a výsledku U19 a výhře na turnaji La Manga ve Španělsku, a přípravách U17 a U19 na závěrečnou část kvalifikace ME Elite Round 

VV FAČR zahájil jednání o místech pořádání domácích kvalifikačních utkání proti Kazachstánu a Turecku, zatím bez konkrétního výsledku s tím, že finální rozhodnutí padne 31. 3. na dalším zasedání VV 

VV FAČR vzal na vědomí informace z UEFA a FIFA včetně aktuálního postavení české reprezentace „A“ na současném 17. místě žebříčku FIFA 

VV FAČR vzal na vědomí informace o finanční situaci STES a FAČR 

VV FAČR schválil rozpočet FAČR na rok 2015, který je koncipován jako vyrovnaný 

VV FAČR schválil navržené kandidáty letošní vyhlášení Cen dr. Václava Jíry (5. 5. 2015 v Praze) 

VV FAČR schválil jmenování Krajských lektorů pravidel fotbalu pro rok 2015(šíření jednotné metodiky pravidel v každém KFS) 

VV FAČR schválil návrh na zrušení pozastavení licence hráčského agenta Jiřího Müllera na základě rozhodnutí komise pro agenty hráčů 

VV FAČR schválil novelizaci Prováděcího pokynu k atestacím hřišť s umělými trávníky 3. generace 

VV FAČR vzal na vědomí zprávu revizní a kontrolní komise z kalendářního roku 2014 

VV FAČR schválil dělení členských příspěvků a podílu ze státních dotací na rok 2015 

VV FAČR vzal na vědomí informace o připravované Rámcové smlouvě mezi FAČR a LFA 

VV FAČR schválil materiál týkající se Projektu stadiony 2020 

VV FAČR schválil prodloužení mandátu členů dozorčí rady obchodní společnosti STES ve složení Pavel Blaha, Libor Kleibl, Richard Jukl, Adolf Šádek 

VV FAČR schválil návrh Ligového shromáždění k úpravě předpisů FAČR s účinností od 1. 7. 2015 - zrušení smírčí komise, změna registračního řádu ve věci nabytí statutu volného hráče po uplynutí lhůty jednoho roku místo tří roků 

Členství ve FAČR 
Výkonný výbor FAČR přijímá podle čl. 3 odst. 5 Stanov FAČR a čl. 1 Organizační směrnice pro činnost členských klubů za člena FAČR: 
- Sportovní klub SIPA SPORT Opava (OFS Opava) 
- SK Benešov – Mládež z.s. (OFS Benešov) 
- Sportovní klub Hradec nad Moravicí, z.s. 

B) Výkonný výbor FAČR souhlasí podle čl. 5 odst. 2 písm. c) stanov FAČR a čl. 10 odst. 2 Organizační směrnice pro činnost členských klubů se zrušením členství ve FAČR na návrh příslušných OFS: 
- 20C0381 Rekrea Třtice (OFS Rakovník) 
- 20C0441 FK Svojetín (OFS Rakovník) 
- 7110061 TJ Baník Kobylá nad Vidnavkou (OFS Jeseník) 
- 4220511 Fotbalový klub DYNAMIT Kotvina (OFS Chomutov) 

C) Výkonný výbor FAČR souhlasí podle čl. 4 Organizační směrnice pro činnost členských klubů FAČR se změnou názvu níže uvedených klubů: 
- Sportovní klub Sudoměřice na Sportovní klub Sudoměřice, z.s. 
- FK OEZ Letohrad na FK LETOHRAD, z.s. 
- Občanské sdružení FC ZBROJOVKA BRNO na FC ZBROJOVKA BRNO, z.s. 
- SK Rapid Muglinov na SK Rapid Muglinov, z.s.