25. 8. 2014

Komuniké z výjezdního zasedání RKK FAČR

Revizní a kontrolní komise FAČR uskutečnila ve dnech 21. – 22. 8. 2014 výjezdní zasedání spojené s kontrolou vyúčtování dotačních prostředků poskytnutých FAČR do OFS Prachatice a KFS České Budějovice.

Předmětem kontroly byly dotace poskytnuté z Programů II a V MŠMT.

RKK FAČR na svém zasedání schválila stanovisko RKK FAČR k „Protokolu o kontrole dotací, kterou provedl NKÚ“, dále zprávu o kontrole plnění usnesení Valné hromady FAČR ze dne 2. června 2012 – vracení prostředků z vybraných členských příspěvků. RKK FAČR konstatuje, že prostředky na podporu klubů hrajících okresní a krajské soutěže a klubů výhradně pečujících o mládež za rok 2014 a doplatku roku 2013 byly FAČR cestou OFS v souladu s přijatými zásadami převedeny ve prospěch klubů. Byla schválena i zprávu RKK FAČR o kontrole vracení poplatků z odvolacího řízení na základě rozhodnutí OK FAČR.