11. 12. 2014

Komuniké z řádného zasedání RKK FAČR ze dne 9. 12. 2014

Pozitivně, jak z hlediska účasti, tak i obsahové úrovně byl hodnocen aktiv předsedů okresních a krajských revizních orgánů FAČR , který se v součinnosti s finančním oddělením FAČR konal v 16. listopadu 2014 v Plzni.

Dále RKK FAČR dokončila kontrolu využívání externích služeb v oblasti IT a stanovila postup kontroly vyúčtování dotací za rok 2014, které jsou poskytovány prostřednictvím MŠMT ČR i vyúčtování akcí "Září měsíc náborů" a " Můj první gól"