3. 7. 2018

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 3. 7. 2018 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedené věci takto:

 

OK 16/2018: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Řídící komise pro Čechy na základě návrhu SK Benátky nad Jizerou z.s., ID: 2070011, rozhodla OK FAČR tak, že řízení podle § 32 odst. 4 Procesního řádu zastavila, neboť přezkoumávaný rozpis soutěží je v souladu se Stanovami i dalšími vnitřními předpisy, když FK Olympia a.s. je v souladu s ustanovením § 19 odst. 3 a 4 Soutěžního řádu ve spojení s Klubovým licenčním řádem, příloha XIII. odst. 6 písm. e) bod ii. (str. 74 Klubového licenčního řádu) družstvem sestupujícím do ČFL ve smyslu článku 7 přezkoumávaného rozpisu.