26. 7. 2018

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise ze dne 25. 7. 2018

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 25. 7. 2018 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 18/2018: Ve věci přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR prováděného na základě námitek členského klubu MFK Frýdek - Místek, a.s., rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné.

OK 19/2018: Ve věci přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR ve vztahu k hráči ID 92021922 prováděného na základě námitek členského klubu FC Dosta Bystrc - Kníničky, a.s., rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné.

OK 20/2018: Ve věci přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR ve vztahu k hráči ID 95100785 prováděného na základě námitek členského klubu TJ Červený Kostelec, z.s., vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí námitek a řízení zastavila.

OK 21/2018: Ve věci přezkumu na základě podnětu členského klubu Městský fotbalový klub Kravaře z.s. rozhodla OK FAČR tak, že řízení zastavila pro nedůvodnost podnětu.