9. 6. 2020

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 9. 6. 2020

Odvolací komise se sešla na svém řádném zasedání konaném dne 9. 6. 2020 v Praze ve složení, v jakém byla zvolena na mimořádné Valné hromadě FAČR dne 5. 2. 2019.

Ke dni 1. 2. 2020 odstoupil z funkce předsedy a současně rezignoval na místo člena Odvolací komise Mgr. Jan Lego, Ph.D., a to v důsledku nekompatibility této funkce s funkcí ředitele Legislativně právního oddělení FAČR.

V souladu s § 12 odst. 3 Procesního řádu byl volen předseda a místopředseda OK FAČR.

Předsedou Odvolací komise byl zvolen JUDr. Vladimír Kristýn, a to jednomyslně.

Místopředsedou Odvolací komise byl zvolen JUDr. Jan Malý, a to jednomyslně.

V rámci svého řádného zasedání rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 09/2020: Ve věci odvolání členského klubu FK TEPLICE a.s.., ID 4260331, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 21. 5. 2020, č.j. 190/2019-20-2, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, č. j. 190/2019-20-2 zrušuje v části výroku o uložení disciplinárního trestu a znovu ukládá trest peněžité pokuty ve výši 80.000,- Kč.

OK 10/2020: Ve věci dovolání členského klubu Tělocvičná jednota SOKOL Živanice, ID 5320471, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 4. 6. 2020, č.j.: EK 3/20-5, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Etické komise č.j. EK 3/20-5, se ve vztahu ke členskému klubu Tělocvičná jednota SOKOL Živanice, z.s. v části o výroku trestu zrušuje a znovu uložila trest peněžité pokuty ve výši 25.000,- Kč.

OK 11/2020: Ve věci návrhu na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru FAČR podaný FC Vítkovice 1919, z.s., rozhodla OK FAČR tak, že podnět k přezkumu se odmítá pro nedostatek pravomoci OK FAČR v souladu s § 11 odst. 2 Procesního řádu FAČR.

Komentář předsedy Odvolací komise Vladimíra Kristýna k rozhodnutí sp. zn. OK 09/2020:

"Odvolací komise dospěla k závěru, že výrok o vině je v souladu se skutkovými zjištěními i právní úpravou, tzn. FK TEPLICE a.s. neumožnil sehrát předmětné utkání, neboť nereagoval odpovídajícím způsobem na negativní závěry zejména o nedostatečné prostupnosti vody hrací plochou. Ohledně výše trestu však Odvolací komise dospěla k závěru, že intenzita zavinění zejména s ohledem na klimatické podmínky neodpovídala výši uloženého peněžitého trestu, a proto jej přiměřeně snížila."