7. 9. 2020

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 7. 9. 2020

V rámci svého řádného zasedání rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 14/2020: Ve věci odvolání členského klubu FC Vítkovice 1919, z.s., ID 8060621, proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 3. 6. 2020, č.j. EK 14/2020-11, rozhodla OK FAČR tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 19/2020: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Disciplinární komise Jihomoravského krajského fotbalového svazu ze dne 19. 8. 2020, sp. zn. DR2020234161, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Jihomoravského krajského fotbalového svazu, sp. zn. DR2020234161, ve výroku o trestu zrušuje a znovu rozhoduje tak, že ukládá disciplinární trest zákazu činnosti v délce trvání dvou let a dále disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 50.000,- Kč.

OK 20/2020: Ve věci dovolání členského klubu TJ Sokol Čížová, z.s., ID 3140081, proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK 27/2019-3, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Etické komise č.j. EK 27/2019-3 se ve vztahu ke členskému klubu TJ Sokol Čížová, z.s. zrušuje.

OK 21/2020: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se registrace hráče Petra Posoldy, ID 90071276, prováděný na základě námitek členského klubu FC Koryčany, z.s., ID 7210121, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu tak, že provede registraci hráče ve členském klubu FC Koryčany, z.s., ID 7210121.

OK 22/2020: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se registrace hráče Lukáše Kopřivy, ID 91070195, prováděný na základě námitek klubu FK Příluky, spolek, ID 7240471, rozhodla OK FAČR tak, že námitky nejsou opodstatněné.