7. 4. 2021

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 7. 4. 2021

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 7. 4. 2021, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 08/2021: Ve věci odvolání členského klubu FOTBALOVÝ KLUB ČECHIE VYKÁŇ, ID 2080631, proti rozhodnutí Etické komise FAČR č.j. EK 39/2020-2 ze dne 21.1.2021, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

OK 10/2021: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se evidence profesionální smlouvy hráče Petra Juliše, ID 03040534, prováděný na základě námitek členského klubu FK PARDUBICE, z.s., ID 5320811, rozhodla OK FAČR tak, že námitky nejsou opodstatněné.

OK 12/2021: Ve věci odvolání pana Petra Švancary, ID 77110215, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 25. 2. 2021, č. j. 119/2020-21-2, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 25. 2. 2021, č.j. 119/2020-21-2 se ve výroku o trestu ruší a při nezměněném výroku o vině se panu Petru Švancarovi, ID 77110215 ukládá disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 10.000,- Kč.

OK 13/2021: Ve věci odvolání pana Abdallaha Dipo Simy, ID 01061689, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 25. 3. 2021, č. j. 137/2020-21, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 25. 3. 2021, č.j. 137/2020-21 se ve výroku o trestu ruší a při nezměněném výroku o vině se panu Abdallahu Dipo Simovi, ID 01061689 ukládá disciplinární trest zastavení závodní činnosti na 1 soutěžní utkání.

Komentář předsedy Odvolací komise FAČR p. Vladimíra Kristýna: „Dle posouzení Odvolací komise se jednalo o zákrok na rozhraní žluté a červené karty. Odvolací komise při svém rozhodování posuzovala zejména intenzitu zákroku a dále skutečnost, zda měl hráč Sima v úmyslu brankáře zasáhnout. Odvolací komise dospěla k závěru, že se jednalo o úmysl nepřímý, z přezkoumávání videozáznamu je dokonce patrné, že se hráč Sima snažil střet s protihráčem zmírnit. Z těchto důvodů Odvolací komise rozhodla tak, že při stejném výroku o vině hráči Simovi snížila trest na zastavení závodní činnosti na jedno soutěžní utkání. Závěrem dodávám, že Odvolací komise je komisí naprosto nezávislou a hodnotí každý případ individuálně s posouzením všech jeho specifik a vzájemných souvislostí."