6. 8. 2020

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 6. 8. 2020

V rámci svého řádného zasedání rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 14/2020: Ve věci odvolání členského klubu FC Vítkovice 1919, z.s.., ID 8060621, proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 3. 6. 2020, č.j. EK 14/2020-11, rozhodla OK FAČR tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 15/2020: Ve věci odvolání členského klubu SK Slavia Praha - fotbal, a.s.., ID 10A0091, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 9. 7. 2020, č.j. 248/2019-20-2, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, č. j. 248/2019-20-2 zrušuje v části výroku o uložení disciplinárního trestu a znovu ukládá trest peněžité pokuty ve výši 90.000,- Kč.

OK 16/2020: Ve věci dovolání členského klubu Fotbalový klub Slavoj Lázně Toušeň, z.s., ID 2090571, proti rozhodnutím Etické komise č.j. EK 25/17-2,3,4,5,6,8,9, EK 2/18-2,3,4,5,6,7,8,9, EK 4/18-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, EK 10/19-5, EK 12/19-4,5, EK 14/19-3,5,7 a EK 2/20-5, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Etické komise č.j. EK 25/17-2,3,4,5,6,8,9, EK 2/18-2,3,4,5,6,7,8,9, EK 4/18-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, EK 10/19-5, EK 12/19-4,5, EK 14/19-3,5,7 a EK 2/20-5 se ve vztahu ke členskému klubu Fotbalový klub Slavoj Lázně Toušeň, z.s. zrušují.

OK 17/2020: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se registrace hráče Lukáše Kopřivy, ID 91070195, prováděný na základě námitek klubu FK Příluky, spolek, ID 7240471, rozhodla OK FAČR tak, že námitky nejsou opodstatněné.