6. 10. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 6. 10. 2016

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 6. 10. 2016 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 143/09/2016: Ve věci námitky klubu SK Šlapanice z.s., ID 6230551, proti výsledku registrace přestupu hráče Davida Mrkvici, ID 94010007, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou neopodstatněné.

OK 144/09/2016: Ve věci odvolání Bohemians Praha 1905 a.s. proti rozhodnutí Disciplinární komise LFA ze dne 1. 9. 2016, č.j. 13/2016-17-2, OK FAČR rozhodla tak, že v souladu s § 110 odst. 5 písm. a) Disciplinárního řádu zrušila výrok o trestu a sama znovu při nezměněném výroku o vině rozhodla tak, že se v souladu s § 20 odst. 6 ukládá peněžitá pokuta ve výši 40.000,- Kč.

OK 145/09/2016: Ve věci odvolání klubu FK Hořovicko proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 8. 9. 2016, č. j. DR2016080024, rozhodla OK FAČR tak, že v souladu s § 110 odst. 4 Disciplinárního řádu odvolání zamítla.

Příští zasedání se bude konat dne 2. listopadu 2016.