4. 8. 2022

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 4. 8. 2022

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 4. 8. 2022 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 18/2022: Ve věci odvolání pana Zdeňka Vaňkáta, ID 76111130, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 30. 3. 2022, č.j. EK 31/21-2, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání jako nedůvodné zamítla.

OK 23/2022: Ve věci návrhu na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Beroun ze dne 7. 4. 2022, sp. zn. VV 01/2022, OK FAČR rozhodla tak, že návrh na přezkum se jako nedůvodný zamítá.

OK 29/2022: Ve věci dovolání Generálního sekretáře FAČR proti rozhodnutí Disciplinární komise Středočeského krajského fotbalového svazu k trenérovi Jaroslavu Němcovi, ID 54030032, ze dne 19. 5. 2022, sp. zn. DR2022322909, OK FAČR rozhodla tak, že dovolání je důvodné, rozhodnutí zrušila a sama rozhodla tak, že obviněný Jaroslav Němec, ID 54030032, spáchal disciplinární přečin dle § 54 odst. 1 Disciplinární řádu FAČR, za což mu ukládá trest zákazu výkonu všech funkcí uvedených v § 24 odst.1 Disciplinární řádu FAČR na dobu 12 měsíců a dále peněžitou pokutu ve výši 5.000,- Kč.