1. 9. 2016

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 31. 8. 2016

V rámci svého řádného zasedání konaného dne 31. 8. 2016 v Mladé Boleslavi rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 141/08/2016: Ve věci návrhu na přezkum rozhodnutí VV OFS Praha - východ ze dne 29. 7. 2016 o odvolání SK Viktoria Sibřiny proti rozhodnutí DK OFS Praha - východ  ze dne 15. 6. 2016, rozhodla OK FAČR tak, že v souladu s § 116 odst. 5 písm. c) zrušila napadené rozhodnutí a věc vrátila odvolacímu orgánu k dalšímu projednání.

OK 142/08/2016: Ve věci odvolání SK Slavia Praha – fotbal a. s. proti rozhodnutí Disciplinární komise LFA ze dne 11. 8. 2016, č. j. 3/2016 – 17/2, rozhodla OK FAČR tak, že v souladu s § 110 odst. 4 zamítla jako nedůvodné.