31. 8. 2015

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 31. 8. 2015

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 31. 8. 2015 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 93/07/2015: Ve věci odvolání Fotbalového klubu Bohemians Praha a.s. proti rozhodnutí DK ČMFS ze dne 4. 5. 2010 č.j. 37/2010 (15/2010) rozhodla Odvolací komise tak, že jednání odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 96/07/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek proti výsledku registrace opakovaného přestupu hráče Tomáše Tajče, ID 99071152, Odvolací komise vzhledem k nezaplacení poplatku ze strany podatele řízení zastavila. 

OK 97/08/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek klubu Městského fotbalového klubu Vítkovice, a.s. proti výsledku registrace opakovaných přestupů hráčů Matěje Sabola, ID 01031083 a Jakuba Kodeše, ID 97100221, rozhodla Odvolací komise tak, že námitky nejsou opodstatněné.

OK 98/08/2015: Ve věci odvolání FC Viktoria Plzeň, a.s. proti rozhodnutí Disciplinární komise pro I. a II. ligu č.j. 5/2015 – 16/3 Odvolací komise vzala na vědomí zpětvzetí odvolání a řízení zastavila. 

OK 99/08/2015: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek proti registraci hráče Tomáše Albrechta, ID: 97101658, Odvolací komise rozhodla tak, že námitky jsou opodstatněné.