30. 7. 2019

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 30. 7. 2019

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 30. 7. 2019 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 11/2019: Ve věci odvolání členského klubu SK Líšeň, ID 6220141, proti rozhodnutí STK ŘKM, OK FAČR věc odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 13/2019 Ve věci odvolání členského klubu FC Baník Ostrava, a.s., ID 8060411, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 7. 6. 2019, č.j. 303/2018-19-2, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zrušila a znovu sama rozhodla tak, že se za disciplinární přečin podle § 66 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) a d) DŘ FAČR ukládá trest peněžité pokuty ve výši 60 000,- Kč a dále trest odehrání utkání bez přítomnosti diváků hostujícího klubu v sektoru vymezeném pro fanoušky hostujícího klubu na 1 soutěžní utkání s podmíněným upuštěním od výkonu trestu se zkušební dobou do 30. 9. 2019.

OK 14/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráče Miroslava Sarky, ID 06060783, prováděného na základě námitek členského klubu TJ Sokol Hoštka, z.s., ID 4230181, OK FAČR rozhodla tak, že námitky shledala opodstatněnými a navrhla Sekretariátu FAČR změnu registrace hráče Miroslava Sarky, ID 06060783 tak, že mateřským klubem hráče je členský klub TJ Sokol Hoštka, z.s., ID 4230181.

OK 15/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráče Martina Kumšty, ID 74052096, prováděného na základě námitek hráče Martina Kumšty, OK FAČR rozhodla tak, že námitky shledala opodstatněnými a navrhla Sekretariátu FAČR změnu registrace hráče Martina Kumšty, ID 74052096 tak, že mateřským klubem hráče je členský klub Sokol Chotýšany, ID 2010131.

OK 16/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráče Daniela Mikulenky, ID 00010002, prováděného na základě námitek členského klubu Tělovýchovná jednota Kelč, z.s., ID 7230211, OK FAČR odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 17/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráče Tomáše Hájka, ID 86092134, prováděného na základě námitek členského klubu Tělovýchovná jednota Ludgeřovice, z.s., ID 8060071, OK FAČR rozhodla tak, že námitky shledala opodstatněnými a navrhla Sekretariátu FAČR změnu registrace hráče Tomáše Hájka, ID 8609213 tak, že mateřským klubem hráče je členský klub Tělovýchovná jednota Ludgeřovice, z.s., ID 8060071.

OK 18/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráčů Robina Holíka, ID 95021222 a Jana Michalce, ID 97101399, prováděného na základě námitek členského klubu Český sportovní klub Uherský Brod, spolek, ID 7220601, vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí námitek a řízení zastavila.