3. 4. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 30. 3. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 30. 3. 2017 v Jihlavě, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 154/02/2017: Ve věci přezkumu prováděného na základě námitek TJ Sokol Dyje z.s. proti výsledku registrace hráče Josefa Hanzálka, ID 75020568, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné.

OK 155/03/2017: Ve věci dovolání proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK /1/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 a EK/2/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 ve vztahu k Mosteckému fotbalovému klubu o.p.s., ID 4250231, rozhodla OK FAČR tak, že dovolání vyhověla, rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.

OK 156/03/2017: Ve věci dovolání proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK /1/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 a EK/2/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 ve vztahu k FK Loko Vltavín, z.s., ID 1070081, rozhodla OK FAČR tak, že dovolání vyhověla, rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.

OK 157/03/2017: Ve věci odvolání SK Viktorie Jirny z.s. proti rozhodnutí Etické komise EK/4/2016-2 ze dne 13. 11. 2016, EK/8/2016-2 ze dne 1. 12. 2016, EK/1/2017-2 ze dne 27. 1. 2017, EK/2/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 a EK/3/2017-2 ze dne 8. 3. 2017, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání ve vztahu k rozhodnutím EK/4/2016-2 ze dne 13. 11. 2016, EK/8/2016-2 ze dne 1. 12. 2016, EK/1/2017-2 ze dne 27. 1. 2017, EK/2/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 zamítla jako opožděné a odvolání ve vztahu k rozhodnutí EK/3/2017-2 ze dne 8. 3. 2017 zamítla jako nedůvodné.

OK 158/03/2017: Ve věci odvolání FK Bílina, ID 4260011, proti rozhodnutí Etické č.j. EK/3/2017-2 ze dne 8. 3. 2017, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání vyhověla, rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.

OK 159/03/2017: Ve věci odvolání FC Sellier&Belliot Vlašim z.s. proti rozhodnutí Etické komise EK/3/3017-2 ze dne 8. 3. 2017 rozhodla OK FAČR tak, že odvolání vyhověla, rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.

OK 160/03/2017: Ve věci odvolání MFK Ostrava proti rozhodnutí Etické komise EK/3/2017-2 ze dne 8. 3. 2017 OK FAČR jednání odročila.

OK 161/03/2017: Ve věci odvolání FC Sparta Brno proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2017-2 rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla jako opožděné.

Příští zasedání se bude konat dne 20. 4. 2017.