3. 2. 2021

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 3. 2. 2021

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 3. 2. 2021 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 34/2020: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Okresního fotbalového svazu Ústí nad Orlicí pro soutěžní ročník 2020/2021 prováděném na základě podnětu pana Jana Saňáka, ID 70010032, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila část Rozpisu soutěží Okresního fotbalového svazu Ústí nad Orlicí pro soutěžní ročník 2020/2021 spočívající v zařazení TJ Jiskra 2008 C do soutěže Okresní přebor III. třídy. Rozhodnutí je vykonatelné dnem 30. 6. 2021.

OK 01/2021: Ve věci odvolání pana Pavla Hoftycha, ID 67050193, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 14. 1. 2021, č.j. 83/2020-21-2, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 14. 1. 2021, č.j. 83/2020-21-2 se ve výroku o trestu ruší a při nezměněném výroku o vině se Pavlu Hoftychovi, ID 67050193 ukládá disciplinární trest peněžité pokuty ve výši 10.000,- Kč.

OK 02/2021: Ve věci odvolání členského klubu TJ Velké Hamry, z.s., ID 5120201, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 18. 1. 2021, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 03/2021: Ve věci odvolání členského klubu SEKO LOUNY, z.s., ID 4240641, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 18. 1. 2021, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 04/2021: Ve věci odvolání členského klubu TJ TATRAN Rakovník, z.s., ID 20C0261, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 18. 1. 2021, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 05/2021: Ve věci dovolání členského klubu FK Olympie Březová, z. s., ID 4130121 proti rozhodnutí Odvolací komise ze dne 25. 11. 2020, sp. zn. OK 24/2020, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 06/2021: Ve věci odvolání členského klubu FC Horky, z.s., ID 2070121, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 18. 1. 2021, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 07/2021: Ve věci odvolání členského klubu Tělovýchovná jednota Dvůr Králové nad Labem, z.s., ID 5250071, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 18. 1. 2021, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.