25. 11. 2020

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 25. 11. 2020

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 25. 11. 2020 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 14/2020: Ve věci odvolání členského klubu FC Vítkovice 1919, z.s., ID 8060621, proti rozhodnutí Etické komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 3. 6. 2020, č.j. EK 14/2020-11, rozhodla OK FAČR tak, že napadené rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.

OK 24/2020: Ve věci odvolání členského klubu FK Olympie Březová, z. s., ID 4130121, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 21. 9. 2020, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy zrušila a sama rozhodla tak, že se členskému klubu FK Olympie Březová, z. s., ID 4130121, ukládá kompenzační poplatek ve výši 150.000,- Kč.

OK 25/2020: Ve věci odvolání členského klubu Sportovní klub OTAVA Katovice, z.s., ID 3160151, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 21. 9. 2020, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy zrušila a sama rozhodla tak, že se členskému klubu Sportovní klub OTAVA Katovice, z.s., ID 3160151, ukládá kompenzační poplatek ve výši 50.000,- Kč.

OK 26/2020: Ve věci odvolání členského klubu Tělocvičná jednota Sokol Živanice, ID 5320471, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 21. 9. 2020, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy zrušila a sama rozhodla tak, že se členskému klubu Tělocvičná jednota Sokol Živanice, ID 5320471, ukládá kompenzační poplatek ve výši 60.000,- Kč.

OK 27/2020: Ve věci odvolání členského klubu SK Sokol Brozany, ID 4230061, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 21. 9. 2020, OK FAČR rozhodla tak, že napadené rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy zrušila.

OK 30/2020: Ve věci odvolání členského klubu Fotbalový klub Brandýs n. L., ID 2090781, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 21. 9. 2020, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání zamítá jako nedůvodné.

OK 31/2020: Ve věci odvolání členského klubu TJ Sokol Tasovice, z.s., ID 6270531, proti rozhodnutí Řídící komise pro Moravu ze dne 21. 10. 2020, vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí odvolání a řízení zastavila.