24. 7. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 24. 7. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 24. 7. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 03/07/2017: Ve věci návrhu Fotbalového klubu mládeže Opatovice-Všechovice, z.s. na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Přerov ze dne 23. 5. 2017, č.j. 01/2017, o odvolání proti rozhodnutí DK OFS Přerov, č.j. DR2017134808, OK FAČR rozhodla tak, že návrh zamítla jako nepřípustný.

OK 04/07/2017: Ve věci odvolání Sportovního klubu Třebovle proti rozhodnutí Etické komise ze dne 30. 6. 2017, č.j. EK/10/2017-3, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání zamítla jako opožděné.

Příští zasedání se uskuteční 23. 8. 2017 v Praze.