24. 10. 2019

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 24. 10. 2019

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 24. 10. 2019 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 24/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráče Jaroslava Pospíšila, ID 96041350, prováděného na základě námitek členského klubu FK Spartak Lipník nad Bečvou, z.s., ID 7140211, OK FAČR rozhodla tak, že námitky jsou opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu tak, že provede registraci hráče ve členském klubu FK Spartak Lipník nad Bečvou, z.s., ID 7140211.

OK 25/2019: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Okresního fotbalového svazu Ústí nad Labem pro soutěžní ročník 2019/2020 prováděném na základě podnětu Městského sportovního klubu Trmice, ID 4270271, rozhodla OK FAČR tak, že návrh na přezkum zamítá jako nedůvodný.

OK 28/2019: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Královehradeckého Krajského fotbalového svazu pro soutěžní ročník 2019/2020 prováděném na základě podnětu generálního sekretáře FAČR, rozhodla OK FAČR tak, že se v části týkající se střídavých startů zrušuje; rozhodnutí nabývá vykonatelnosti dnem 31. 12. 2019.

OK 29/2019: Ve věci odvolání členského klubu Tělocvičná jednota Sokol Živanice, ID 5320471, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 25. 9. 2019, Sp. zn. SR2019225081, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

OK 30/2019: Ve věci odvolání členského klubu Sportovní klub OTAVA Katovice, z.s., ID 3160151, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 25. 9. 2019, Sp. zn. SR2019225080, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy zrušila.

OK 31/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráče Ondřeje Suchého, ID 09030975, prováděného na základě námitek hráče Ondřeje Suchého, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu tak, že provede registraci hráče ve členském klubu Městský fotbalový klub Vítkovice a. s., ID 8050841.

OK 32/2019: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se registrace hráče Denise Straňánka, ID 08120576, prováděného na základě námitek hráče Denise Straňánka, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu tak, že provede registraci hráče Denise Straňáka ve členském klubu SK Junior Teplice z.s., ID 4260391.