23. 9. 2021

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 23. 9. 2021

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 23. 9. 2021, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 18/2021: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se evidence registrace hráče Josefa Vinárka, ID 08021162, prováděný na základě námitek členského klubu MFK Vítkovice z.s., ID 8060341, rozhodla OK FAČR tak, že připouští výjimku ze znění § 61 odst. 2 písm. b) Evidenčního a registračního řádu FAČR a dále, že námitky se zamítají..

OK 20/2021: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se evidence registrace hráče Richarda Zrníka, ID 96030683, prováděný na základě námitek členského klubu SK Řetězárna z.s., ID 7110041, rozhodla OK FAČR tak, že připouští výjimku ze znění § 61 odst. 2 písm. b) Evidenčního a registračního řádu FAČR ohledně zmeškání lhůty a úhrady poplatku, a dále rozhodla, že námitky jsou opodstatněné a Sekretariátu FAČR se dává pokyn zrušit registraci hráče Richarda Zrníka, ID 96030683 v členském klubu TJ Sigma Lutín z.s., ID 7120311.

Odvolací komise dále podá ohledně jednání hráče Richarda Zrníka, ID 96030683 podnět Etické komisi k zahájení disciplinárního řízení.

OK 21/2021: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se evidence registrace hráče Jakuba Michalíka, ID 06080887, prováděný na základě společných námitek členského klubu  Tělovýchovné jednoty Tošanovice, z.s., ID 8020421 a hráče Jakuba Michalíka, ID 06080887, vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí.