23. 8. 2018

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 23. 8. 2018

 V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 23. 8. 2018 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 22/2018: Ve věci odvolání MFK Frýdek-Místek a.s., ID 8020581, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 31. 5. 2018, č.j. 255/2017-18-2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání zamítla jako nedůvodné a řízení zastavila.

OK 23/2018: Ve věci přezkumu rozpisu soutěží Okresního fotbalového svazu Plzeň - jih prováděného na základě podnětu členského klubu Tělovýchovná jednota Družstevník Vstiš, ID 3240351, rozhodla OK FAČR tak, že Tělovýchovná jednota Družstevník Vstiš, ID 3240351, je účastníkem II. třídy a TJ Chlum, z.s., ID 3240071, je účastníkem III. třídy.

OK 24/2018: Ve věci námitek TJ Sokol Kovalovice z.s., ID 7140181, proti správnosti a úplnosti evidence FAČR ve věci hráče Tomáše Jarmera (ID 94011411), Jakuba Krčmáře, (ID 88061824), Milana Marečka (ID 99041706) a Martina Šafránka (ID 97070533), vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí námitek a řízení zastavila.

OK 25/2018: Ve věci námitek TJ Sokol Lipník, z.s., ID 2080471, proti správnosti a úplnosti evidence FAČR ve věci registrace hráče Jana Palyzy (ID 85050167), Jiřího Zítky (ID 85051995), Zdeňka Doležala (ID 93050497), Václava Jakeše (ID 86050989), Radka Tůmy (ID 76110092), Lukáše Kršky (ID 87080882), Bohumila Kotěšovského (ID 75050212), Zdeňka Nováka (ID 79070214), Romana Štěrby (ID 97111216), Jana Capoucha (ID 81010453), Lukáše Byrtuse (ID 91021966), Davida Kantora (ID 73091266), Daniela Kotka (ID 72090437), Zdeňka Doležala (ID 63010103), Ivana Rusnáka (ID 74100945), Václava Kyselky (ID 68070311), vzala OK FAČR na vědomí zpětvzetí námitek a řízení zastavila.

Příští zasedání se bude konat 20. 9. 2018 v Praze.