24. 8. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 23. 8. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 23. 8. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 05/2017: Ve věci návrhu členského klubu AFK Horoměřice, ID 20A0151, na přezkum rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Praha – západ, č.j. VV-2/16-17, ze dne 22. 6. 2017, o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Praha – západ, č.j. DK-336/16-17, ze dne 15. 6. 2017, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí ve výroku o uložení trestu peněžité pokuty zrušila a uložila trest peněžité pokuty ve výši 3000,- Kč.

OK 06/2017: Ve věci návrhu členského klubu FK Říčany, spolek, ID 2090441, na přezkum rozhodnutí Odvolací a revizní komise Středočeského krajského fotbalového svazu ze dne 14.7.2017 o odvolání proti rozhodnutí Disciplinární komise Středočeského krajského fotbalového svazu sp. zn.: DR2017124633 ze dne 11.5.2017, OK FAČR rozhodla tak, že návrh zamítla jako nepřípustné.

Příští zasedání se uskuteční 18. 9. 2017 v Hodoníně.