23. 6. 2022

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 23. 6. 2022

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 23. 6. 2022 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 18/2022: Ve věci odvolání pana Zdeňka Vaňkáta, ID 76111130, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 30. 3. 2022, č.j. EK 31/21-2, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 21/2022: Ve věci odvolání pana Lukáše Hály, ID 79041942, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 10. 6. 2022, č. j. EK 12/22-4, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání je důvodné a rozhodnutí zrušila.

OK 24/2022: Ve věci odvolání pana Milana Otépky, ID 81101764, proti rozhodnutí Disciplinární komise – Řídící komise TOP soutěží FAČR ze dne 1. 6. 2022, č. j. DR2022325378, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání jako nedůvodné zamítla.

OK 25/2022: Ve věci odvolání členského klubu TJ Sokol Jezernice z.s., ID 7140161, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 10. 6. 2022, č. j. EK 15/2022-2, OK FAČR rozhodla tak, že odvolání jako nedůvodné zamítla.