20. 4. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 20. 4. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 20. 4. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 160/03/2017: Ve věci odvolání MFK Ostrava proti rozhodnutí Etické komise EK/3/2017-2 ze dne 8. 3. 2017 OK FAČR jednání odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 162/04/2017: Ve věci dovolání proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK /3/2016-2 ze dne 21. 9. 2016 ve vztahu k FK Litol z.s., ID 2080271, rozhodla OK FAČR tak, že dovolání vyhověla, rozhodnutí ve vztahu k FK Litol z.s., ID 2080271, zrušila a řízení zastavila.

OK 163/04/2017: Ve věci odvolání TJ Ohnišťany z.s., ID 5210311, proti rozhodnutí Etické komise č. j. EK/2/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 rozhodla OK FAČR tak, že odvolání vyhověla, rozhodnutí ve vztahu k TJ Ohnišťany z.s., ID 5210311, zrušila a řízená zastavila. 

Příští zasedání se bude konat dne 24. 5. 2017.