5. 6. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 2. 6. 2017

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 2. 6. 2017 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto ...

OK 167/05/2017: Ve věci námitek TJ Sokol Držovice proti registraci přestupů hráčů Budaje Pavla, ID93090633, Dokoupila Jakuba, ID 83120444, Drmoly Lukáše, ID 03050133, Dvořáka Lukáše, ID 02100455, Dvořáka Romana, ID 77020323, Hoška Tomáše, ID 91081851, Hung Le Manh Tomáše,02021357, Jetele Tomáše, ID 74051023, Klevety Jakuba, ID 05030903, Koutného Michaela, ID 97071216, Mati Tomáše, ID 76110261, Otáhala Ondřeje, ID 03010985 Otáhala Tomáše, ID 98081268, Popelky Martina, ID 75020277, Procházky Radka, ID 78010273, Rolného Jaroslava, ID 72070978, Ryšťáka Davida, ID 02030635, Sedláčka Pavla, ID 03071516, Sigmunda Tomáše, ID 02081492, Střebského Davida, 95030684, Šatného Davida, ID 74090664, Šatného Dominika, ID 96010279, Ševčíka Erika, ID 04011421, Štěpánka Michala, ID 89011092, Štveráka Dominika, ID 97120642, Valenty Marka, ID 73020561, Vinh Duonga, ID 01111367, Vymazala Michala, ID 84100834, Zahradníčka Petra, ID 83041718, a Žovince Jakuba, ID 02030810, do AFK Prostějov City 2016 s.r.o., ID 7130591, rozhodla OK FAČR tak, že v rozsahu hráčů Budaje Pavla, ID93090633, Dokoupila Jakuba, ID 83120444, Drmoly Lukáše, ID 03050133, Dvořáka Lukáše, ID 02100455, Dvořáka Romana, ID 77020323, Hoška Tomáše, ID 91081851, Hung Le Manh Tomáše,02021357, Jetele Tomáše, ID 74051023, Klevety Jakuba, ID 05030903, Koutného Michaela, ID 97071216, Mati Tomáše, ID 76110261, Otáhala Ondřeje, ID 03010985 Otáhala Tomáše, ID 98081268, Popelky Martina, ID 75020277, Procházky Radka, ID 78010273, Rolného Jaroslava, ID 72070978, Ryšťáka Davida, ID 02030635, Sedláčka Pavla, ID 03071516, Sigmunda Tomáše, ID 02081492, Šatného Davida, ID 74090664, Štěpánka Michala, ID 89011092, Valenty Marka, ID 73020561, Vinh Duonga, ID 01111367, Vymazala Michala, ID 84100834, Zahradníčka Petra, ID 83041718, a Žovince Jakuba, ID 02030810, jsou námitky opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu, a v rozsahu hráčů Střebského Davida, 95030684, Šatného Dominika, ID 96010279, Ševčíka Erika, ID 04011421, Štveráka Dominika, ID 97120642, námitky opodstatněné nejsou.

OK 173/05/2017: Ve věci odvolání FAČR proti rozhodnutí DK LFA ze dne 25. 5. 2017, č.j. 221/2016-17-2, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila a disciplinární řízení zastavila.

OK 174/05/2017: Ve věci dovolání proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK/2/2017-2 ze dne 27. 1. 2017 ve vztahu k FK Viktoria Žižkov a.s., ID: 1030031, rozhodla OK FAČR tak, že dovolání jako nedůvodné zamítla.