19. 6. 2017

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 19. 6. 2017

Odvolací komise se sešla na prvém řádném zasedání ve složení, v jakém byla zvolena na 19. řádné Valné hromadě FAČR dne 2. 6. 2017.

Oproti dřívějšímu složení OK FAČR čítá 7 namísto 5 členů (2 členy nově volily kluby I. a II. ligy). Zásadních personálních změn ovšem nedoznala, neboť 4 z 5 bývalých členů dostali důvěru delegátů Valné hromady i pro další čtyřleté období (JUDr. Kateřina Radostová, JUDr. Vladimír Kristýn, Mgr. Jan Lego, PhD. a JUDr Jiří Šidliak). V OK FAČR dále nepůsobí Bc. Antonín Kadlec.

Nově zvolenými členy jsou:

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. (*23. 7. 1935) – vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a právnickou fakultu Harvard University (1969: titul LL.M), doktorát na Karlově univerzitě v Praze (1967). Na Harvardu cena Adison Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního práva soukromého. Advokátem od roku 1963. Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, Vídni, Paříži, Lausanne a Curychu. Členem České společnosti pro mezinárodní právo. Zakladatel a bývalý prezident Harvard Club v Prague. Člen vedení a právní poradce Mezinárodní bruslařské federace. Předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru. Nositel olympijského řádu Mezinárodního Olympijského výboru. Za svůj mimořádný celoživotní přínos českému právu byl roku 2015 uveden do Právnické síně slávy.

Mgr. et Mgr. Liběna Šrámková, LL.M. (*8. 3. 1982) - vystudovala Právnickou fakultu a Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Během studií absolvovala zahraniční studijní stáž na Eberhard Karls Universität Tübingen (Německo) a v letech 2008-2009 absolvovala postgraduální studium Master of Laws (LL.M.) na Justus-Liebig-Universität Gießen (Německo). Je členem Exekutivy Českého svazu házené a předsedkyní jeho Legislativně právní komise, Je členem Arbitrážního tribunálu Mezinárodní házenkářské federace (IHF) a v listopadu 2016 byla zvolena do Court of Handball Evropské házenkářské federace (EHF). Liběna Šrámková je předsedkyní České společnosti sportovního práva, z.s

Mgr., Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter (*28. 11. 1967) - vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v oboru teorie a praxe přípravné řízení trestní a pedagogickou fakultu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oborech speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a managementu. Uvolněný člen krajského zastupitelstva ve funkci předsedy finančního výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje, předseda OFS Chomutov a předseda Odvolací a revizní komise Ústeckého KFS.

V souladu s § 12 odst. 3 Procesního řádu byl volen předseda a místopředseda OK FAČR.

Předsedou OK FAČR byl zvolen Mgr. Jan Lego, Ph.D., a to poměrem hlasů 4:3. Druhou kandidátkou byla JUDr. Kateřina Radostová.

JUDr. Kateřina Radostová rezignovala na své členství v OK FAČR.

Místopředsedou OK FAČR byl jednomyslně zvolen JUDr. Vladimír Kristýn.

OK 1/06/2017: Ve věci dovolání proti rozhodnutí Etické komise ze dne 26. 4. 2017, č.j. EK/6/2017-2, OK FAČR rozhodla tak, že ve vztahu k členskému klubu SK Viktorie Jirny rozhodnutí zrušila a řízení zastavila.