19. 2. 2020

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 19. 2. 2020

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 19. 2. 2020 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 33/2019: Ve věci odvolání členského klubu FK Zbuzany 1953 z.s., ID 20A0601, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 25. 9. 2019, Sp. zn. SR2019225076, OK FAČR řízení zastavila.

OK 01/2020: Ve věci odvolání členského klubu Fotbalový klub ČECHIE VYKÁŇ, ID 2080631, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 5. 11. 2019, č.j. EK 28/2018-2, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Etické komise č. j. EK 28/2018-2 se ve vztahu ke členskému klubu Fotbalový klub ČECHIE VYKÁŇ zrušuje a řízení se zastavuje.

OK 02/2020: Věc přezkumu rozhodnutí Odvolací a revizní komise Ústeckého krajského fotbalového svazu č.j.: ORK2019420A1A1305 ze dne 22. 11. 2019, prováděný na základě návrhu Fotbalového klubu Jiskra Modrá, z.s., ID 4210301, rozhodla OK FAČR tak, že zrušila napadené rozhodnutí ve výrokutrestu a sama rozhodla tak, že uložila trest peněžité pokuty ve výši 2.500,- Kč.

OK 03/2020: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se registrace hráče Marka Háby, ID 00090722, prováděný na základě námitek klubu FC Viktoria Otrokovice, spolek, ID 7240411, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a navrhla Sekretariátu FAČR, aby zjednal nápravu tak, že provede registraci hráče ve členském klubu FC Viktoria Otrokovice, spolek.

OK 04/2020: Ve věci dovolání členského klubu 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s., ID 6270821, proti rozhodnutí Etické komise č.j. EK 12/2019-6, EK 14/2019-7 a EK 25/2019-2, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Etické komise č.j. EK 12/2019-6, EK 14/2019-7 a EK 25/2019-2 se ve vztahu ke členskému klubu 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s. zrušují.

OK 05/2020: Ve věci dovolání členského klubu Sportovní klub Lipová, z.s., ID 7130261, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 5. 11. 2019, č.j. EK 27/2019-3, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Etické komise č.j. EK 27/2019-3, se ve vztahu ke členskému klubu Sportovní klub Lipová, z.s. zrušuje.

OK 06/2020: Ve věci odvolání členského klubu Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s., ID 8060311, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 19. 12. 2019, č.j. EK/32/2019-3, OK FAČR rozhodla tak, že rozhodnutí Etické komise č.j. EK/32/2019-3 se ve vztahu ke členskému klubu Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s., ID 8060311, zrušuje.

OK 07/2020: Věc přezkumu rozhodnutí Odvolací a revizní komise Karlovarského krajského fotbalového svazu č.j.: 2/ORK/2019 ze dne 30. 10. 2019, prováděný na základě návrhu TJ Lomnice, z.s., ID 4130131, rozhodla OK FAČR tak, že se návrh jako nedůvodný zamítá.