18. 10. 2022

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 18. 10. 2022

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 18. 10. 2022 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 10/2022: OK FAČR v souladu s § 20 odst. 5 Disciplinárního řádu povoluje zaplacení uložené peněžité pokuty ve výši 50.000,- Kč stanovené rozhodnutím Odvolací komise FAČR sp. zn. OK 10/2022 ze dne 20. 4. 2022 v deseti měsíčních splátkách po 5.000,-Kč, a to vždy k 10. kalendářnímu dni v měsíci počínaje 1. 11. 2022 pod ztrátou výhody splátek.

OK 31/2022: Ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Řídící komise pro Čechy pro soutěžní ročník 2022/2023 zahájeného na návrh členského klubu FC Slavia Karlovy Vary a.s, ID 4120661, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 40/2022: Ve věci odvolání hráče Lukáše Rajtmajera, ID 04030404, proti rozhodnutí Disciplinární komise Řídící komise pro Čechy ze dne 12. 10. 2022, sp. zn. DR2022338169, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.