16. 3. 2022

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 16. 3. 2022

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 16. 3. 2022 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 08/2022: Ve věci odvolání pana Jana Hořejšího, ID 60080336, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 21. 1. 2022, č.j. EK 45/2020-8, OK FAČR rozhodla tak, že zrušila rozhodnutí Etické komise ze dne 21. 12. 2021, č.j. EK 45/2020-8, a sama rozhodla tak, že pan Jan Hořejší spáchal prostřednictvím tří skutků disciplinární přečiny úplatkářství podle § 49 odst. 1 a 5 ve spojení s § 10 odst. 1 písm. c) Disciplinárního řádu a dále disciplinární přečiny narušení regulérnosti soutěže či utkání podle § 64 odst. 1 písm. d) Disciplinárního řádu, za což panu Janu Hořejšímu uložila úhrnný trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s činností FAČR na dobu 4 let a peněžitou pokutu ve výši 25.000,- Kč.

OK 10/2022: Ve věci odvolání pana Tomáše Freislera, ID 70040189, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 10. 1. 2022, č.j. EK 26/21-3, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 11/2022: Ve věci návrhu na přezkum rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav ze dne 18. 1. 2022, OK  FAČR rozhodla tak, že návrh na přezkum rozhodnutí se zamítá.

OK 13/2022: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se evidence registrace hráče Sebastiána Hottka, ID 06110112, prováděný na základě námitek hráče Sebastiána Hottka, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a Sekretariátu FAČR se dává pokyn, aby zjednal nápravu tak, že odstraní z evidence registrace hráče Sebastiána Hottka, ID 06110112 záznam o působení ve členském klubu FC Baník Ostrava a.s., ID 8060411, v roce 2021.

OK 14/2022: Ve věci odvolání AC Sparta Praha fotbal, a.s., ID 1070041, proti rozhodnutí Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace ze dne 10. 3. 2022, č.j. 188/2021-22-2, rozhodla OK FAČR tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.