15. 12. 2020

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 15. 12. 2020

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 15. 12. 2020 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 32/2020: Ve věci odvolání členského klubu TJ sokol Václavice, ID 2010541, proti rozhodnutí Etické komise FAČR, č.j. EK 18/2020-2 ze dne 26. 10. 2020, OK FAČR rozhodla tak, že napadené rozhodnutí Etické komise FAČR, č.j. EK 18/2020-2 zrušila.

OK 34/2020: Odvolací komise FAČR zahájila řízení o přezkumu rozpisu soutěží OFS Ústí nad Orlicí.

OK 35/2020: Ve věci odvolání členského klubu Sportovní klub Poříčany, z.s., ID 2080441, proti rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy ze dne 21. 9. 2020, OK FAČR rozhodla tak, že napadené rozhodnutí Sportovně technické komise Řídící komise pro Čechy zrušila a sama rozhodla tak, že se členskému klubu Sportovní klub Poříčany, z.s., ID 2080441, ukládá kompenzační poplatek ve výši 50.000,- Kč.