14. 1. 2022

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 14. 1. 2022

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 14. 1. 2022 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 01/2022: Ve věci odvolání pana Zdeňka Kovala, ID 75070472, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 21. 12. 2021, č.j. EK 28/2020-4, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 02/2022: Ve věci odvolání pana Miloše Vitnera, ID 84091133, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 21. 12. 2021, č.j. EK 26/2020-4, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 03/2022: Ve věci odvolání členského klubu FC Slavoj Vyšehrad, a. s., ID 1040301, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 21. 12. 2021, č.j. EK 11/2021-2, OK FAČR rozhodla tak, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 04/2022: Ve věci odvolání pana Miroslava Svobody, ID 50070066, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 21. 12. 2021, č.j. EK 15/2021-4, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.

OK 06/2022: Ve odvolání pana Milana Tandary, ID 54050214, proti rozhodnutí Etické komise ze dne 29. 12. 2021, č.j. EK 13/2021-2, že projednání věci odročila za účelem doplnění dokazování.