13. 9. 2022

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 13. 9. 2022

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 13. 9. 2022 v Praze, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 31/2022: Odvolací komise zahájila řízení ve věci přezkumu Rozpisu soutěží Řídící komise pro Čechy pro soutěžní ročník 2022/2023 podaného členským klubem FC Slavia Karlovy Vary a.s, ID 4120661.

OK 32/2022: Ve věci přezkumu rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Praha - Západ ze dne 13. 6. 2022, č.j. VV č.21 podaného navrhovatelem Michalem Kroupou, ID 78031218 rozhodla Odvolací komise tak, že rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Praha - Západ ze dne 13. 6. 2022, č.j. VV č.21 a rozhodnutí Disciplinární komise OFS Praha – Západ č. DR2022322022 ze dne 12. 5. 2022 se zrušují a nově se rozhoduje tak, že při nezměněném popisu skutku se Michal Kroupa, ID 78031218 dopustil disciplinárního přečinu podle § 45 odst. 1 Disciplinárního řádu, za což se mu ukládá trest zákazu činnosti všech funkcí na období od 13. 5. do 17. 6. 2022 a peněžitá pokuta ve výši 4.000,- Kč.

OK 35/2022: Ve věci přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkajícího se hráčů Jakuba Cempírka, ID 03060184, Filipa Murína, ID 03090811 a Sebastiana Šeba, ID 03050478 prováděného na základě námitek podaných FC Vratimov a.s., ID 8020581, rozhodla Odvolací komise tak, že řízení se zastavuje pro opožděnost podání námitek.