13. 5. 2021

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 13. 5. 2021

V rámci svého řádného zasedání, konaného dne 13. 5. 2021, rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 14/2021: Věc přezkumu správnosti a úplnosti evidence FAČR týkající se evidence smlouvy o zastupování mezi registrovaným zprostředkovatelem a hráčem Ondřejem Novotným, ID 98020239, prováděný na základě námitek hráče Ondřeje Novotného, ID 98020239, rozhodla OK FAČR tak, že námitky jsou opodstatněné a Sekretariátu FAČR dala pokyn ke zrušení registrace smlouvy o zastupování mezi registrovaným zprostředkovatelem a hráčem Ondřejem Novotným, ID 98020239.