13. 12. 2022

Komuniké z řádného zasedání Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky ze dne 13. 12. 2022

V rámci svého řádného zasedání konaného dne 13. 12. 2022 rozhodla Odvolací komise Fotbalové asociace České republiky v níže uvedených věcech takto:

OK 34/2022: Ve věci odvolání Marka Pilného, ID 73120073, proti rozhodnutí EK FAČR ze dne 25. 8. 2022, č.j. EK 2/22-4, rozhodla OK FAČR tak, že rozhodnutí zrušila a vrátila věc disciplinárnímu orgánu prvního stupně k dalšímu řízení.

OK 47/2022: Ve věci odvolání Davida Köstla, ID 74100482, proti rozhodnutí DK ŘKČ ze dne 9. 11. 2022, Sp. zn. DR2022342623, rozhodla OK FAČR tak, že ve výroku o trestu napadené rozhodnutí zrušila a nově rozhodla tak, že se David Köstl trestá zákazem výkonu všech funkcí uvedených v zápise o utkání na 3 soutěžní utkání od 5. 11. 2022 a peněžitou pokutou ve výši 6000,- Kč.

OK 48/2022: Ve věci odvolání Patrika Gedeona, ID 75070932, proti rozhodnutí DK ŘKČ ze dne 9. 11. 2022, Sp. zn. DR2022342623, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.

OK 49/2022: Ve věci odvolání Denise Laňky, ID 97050694, proti rozhodnutí Etické komise FAČR ze dne 25. 11. 2022, č.j. EK 34/2022-2, rozhodla OK FAČR tak, že odvolání se jako nedůvodné zamítá.